MÅNGFALD OCH INKLUDERING

– I samarbete med learningbank.io –

Därför är det viktigt med mångfald och inkludering  

Något som är viktigt, det är att ha en inkluderande arbetsplats. Genom att satsa på mångfald & inkludering på jobbet så kan du ta till vara på kompetens samt att det även är ett bra sätt för att kunna öka möjligheter till både innovation och tillväxt. Sedan är det även så att arbetsplatser idag är enligt lag skyldiga att arbeta förebyggande och undvika diskriminering

Vad handlar då mångfald i arbetslivet om? Jo, det hela handlar om att du ska bedöma personer utifrån deras kompetens. Du ska även behandla alla med respekt, ge alla lika rättigheter och möjligheter.

Vad är mångfald och inkludering?

När man talar om mångfald och inkludering, så kan det finns olika beskrivningar av detta. Det man kan säga att mångfald är, det är allt det som gör en människa unik i gruppen. Det kan handla om de olika diskrimineringsgrunderna så som:

  • · kön
  • · etnisk tillhörighet
  • · ålder
  • · sexuell läggning
  • · könsöverskridande identitet eller uttryck
  • · religion eller annan trosuppfattning  
  • · funktionsnedsättning

Sedan kan mångfald även handla om personlighet eller om olika erfarenheter. Då bland annat olika språkkunskaper, kulturell kompetens, utbildningar och arbetslivserfarenhet

Vad finns det för fördelar med en inkluderande arbetsplats?

Om rätt förutsättningar finns samt att det även är rätt ledarskap, så har det visat sig att grupper som är blandade, de är mer innovativa och kreativa. Arbetsmiljön i sig blir även det mycket bättre av mångfald och inkludering.  

Att satsa på ett medvetet mångfaldsarbete är även ett sätt för dig att öka din organisations trovärdighet. Det är bra att ha olika medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund. Det eftersom att det då ger dig både kunskap och perspektiv för att förstå olika behov som olika målgrupper kan ha.  

Att inkludera mera

Att se, lyssna på och respektera varandra, det är att inkludera. Det handlar även om att säkerställa så att ingen blir diskriminerad. Att göra varandra delaktiga samt att se till att man drar nytta av varandras olikheter är även det bra sätt att ha en inkluderande arbetsplats. Det är oftast chefen som spelar en avgörande roll för hur inkluderande er kultur och arbetsplats är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *